Có những niềm thương (nhạc Trần Duy Đức, thơ Diễm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Có những niềm [F] thương như suối [C] cạn [C7]
Lặng khô [Gm7] rồi đọng lại chút rong [Am7] rêu [D7]
Một mai đi [Gm] qua nhắn thầm hòn sỏi [Bb] nhỏ [C7]
Còn nhớ [Gm7] không? ngày [Csus4] róc rách nguồn [C] yêu. [C7]

Có những niềm [F] thương như nắng [C] nhạt [C7]
Mùa đông [Gm7] qua mây xám phủ ngang [Am7] đầu [D7]
Một mai đi [Gm] ngang nhắc thầm từng nhánh [Bb] lá [C7]
Những tháng hè rực [Gm] rỡ [C7] đã qua [F] mau. [F7]

Có những niềm [Bb] thương như đóa [Gm] cúc
Héo khô [F] rồi thoảng [Bb] lại một mùi [Am7] hương [D7]
Luyến lưu [Gm] chăng? Chỉ còn lại đôi [Bb] chút [C7]
Mà ướp cho [Gm7] thơm trôi [C7] nhẹ giữa tách [F] trà. [F7]

Ôi có những niềm [Bb] thương đời này ai hiểu [Gm] thấu?
Giấc Nam [F] Kha chớp [Bb] mắt bỗng bạc [Am7] đầu! [D7]
Khi suối [Gm] cạn nắng nhạt màu hoa [Bb] héo [C7]
Biết còn điều [Gm7] chi gửi [C7] lại với ngàn [F] sau?

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: