Có ai về Quảng Nam (Phan Huỳnh Điểu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Có ai về Quảng [Dm] Nam cho tôi nhắn đôi [C] câu
Rằng câu [G] thương rồi lại câu [C] nhớ
Mà tội cho [Dm] ai chín đợi mười [Am] chờ.

Tôi nhớ ngày [Em] xưa sống nghĩa [Am] tình đầm [C] ấm
Khoai sắn ta cùng [D] nhau đi kháng chiến chín [G] năm
Nơi chiến trường [F] xa còn vọng nghe câu [Em] hò
Điệu hò quê [Am] hương khoan bớ hò [C] khoan. [F] [G] [Am]

Người ra [G] đi ở bốn phương [Am] trời
Dù rằng cách [C] xa vẫn vọng về quê [C] nhà [Am]
Lòng tin yêu lạc [Dm] quan ngày quê hương bừng [C] sáng
Mừng tương lai huy [Em] hoàng
Bao con [G] tim dạt dào nỗi [C] nhớ
[Am] Nhớ nhung về Quảng Nam
Quảng [G] Nam ôi quê [Em] hương nặng tình lưu [Am] luyến.

Vắt qua đường Trường [Dm] Sơn ai lên đến Tây [C] Giang
Người Cơ [G] Tu rộn ràng câu [C] hát
Rồi ngược về [Dm] thăm phố chợ Điện [Am] Bàn.

Ai nhớ Hội [Em] An những nếp [Am] nhà cổ [C] kính
Trưa nắng ai lội [D] qua từng doi cát Thăng [G] Bình
Ai đến Trà [Am] My người nào đi Tam [C] Kỳ
Chẳng ngại đường [Am] xa sông núi ta vượt [C] qua. [F] [G] [Am]

Nào Duy [G] Xuyên, Tiên Phước, Thu [Am] Bồn
Đại Lộc, Quế [C] Sơn thấm đượm tình quê [C] nhà [Am]
Dù đi đâu về [Dm] đâu ,dù lâu không gặp [C] nhau
Tình ta không phai [Em] màu
Đêm thâu [G] đêm trằn trọc nằm [C] mơ.

[Am] Có ai về Quảng Nam
Dừng [G] chân cho tôi [Em] xin gửi niềm thương [Am] nhớ
Nhớ thương [F] lắm ôi [G] mẹ Quảng [Am] Nam.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: