Chúa vĩ đại lắm thay (nhạc Bích Hạnh, thơ Tan Nabavi) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Chúa nhân [Bm] từ đầy lòng xót [Em] thương
Chúa tha [A] tội cho con được [D] sống
Chúa chữa [Bm] lành khi con khẩn [Em] xin
Chúa yêu [F#] con yêu đến muôn [Bm] đời.

2. Chúa thành [Bm] tín chẳng bao giờ đổi [Em] dời
Chúa là [A7] Đấng dẫn dắt con từng [Dmaj7] ngày
Ngài thêm sức [Bm] mới khi con mệt [Em] mỏi
Khi con ngã [F#] lòng Ngài đỡ nâng [Bm] con.

ĐK: Con giơ tay [G] cao con ngước mắt lên [Em] trời
con xin dâng [G] Cha dâng cả cuộc đời [D] này
không lời [F#] nào diễn tả hết [F#7] nổi
tình yêu Chúa Trời đã dành cho [Bm] con.

Con giơ tay [G] cao con ngước mắt lên [Em] trời
con xin dâng [G] Cha dâng cả cuộc đời [D] này
không lời [F#] nào diễn tả hết [F#7] nổi
Ôi tình yêu Chúa cao hơn mây [Bm] trời.

3. Chúa thành [Bm] tín chẳng bao giờ đổi [Em] dời
Chúa là [A7] Đấng dẫn dắt con từng [Dmaj7] ngày
Ngài thêm sức [Bm] mới khi con mệt [Em] mỏi
Khi con ngã [F#] lòng Ngài đỡ nâng [Bm] con. (x3)

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: