Chúa ra đời (Holy night) (Nhạc Ngoại) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

1. [F] Kìa một vì [Am] sao soi [Bb] sáng khắp trời muôn [F] ánh huyền
Chúa tôi ra [Dm] đời thành Beth-[C7] lehem chốn hang [F] lừa
Vì lòng từ [Am] nhân, thiên [Bb] chúa đã mặc lấy [F] xác phàm
Xuống nơi trần [Am] thế cùng ta [E7] sống rất âm [Am] thầm
Bao [C] năm sống ẩn thân [F] khó nghèo [Fsus4] với người [F] thế gian
Mong [C] sao khắp trần gian [F] mau tìm [Fsus4] thấy niềm [F] tin

ĐK: [Dm] Hỡi muôn ngàn [Am] dân! hãy [Gm] hát chào mừng vị [Dm] cứu tinh
Người [F] đến [Bb] , người [F] đến cứu ta [C7] thoát chốn điêu [F] linh
Toàn [G] dân [Bb] , cùng [F] đứng hoan ca [C7] mừng người giáng [F] sinh

2. [F] Mục đồng dậy [Am] mau theo [Bb] ánh sáng về đây [F] kính thờ
Chúa con ra [Dm] đời miền hoang [C7] vu chốn hang [F] lừa
Đừng ngần ngại [Am] chi, hang [Bb] đá hãy vào xem [C] chúa trời
Khác chi người [Am] thế, nằm run [Em] khóc với mẹ [Am] người
Anh [C] em chớ hoài nghi [F] mau quỳ [Fsus4] gối thờ [F] kính tôn
Ngôi [C] hai chúa từ nhân [F] đã mặc [Fsus4] xác phàm [F] nhân

3. [F] Ngài là niềm [Am] tin, sao [Bb] sáng dẫn đường đưa [F] lối về
Những ai tâm [Dm] hồn nhiều đau [C7] thương gánh nặng [F] nề
Tìm nguồn ủi [Am] an, xin [Bb] hãy nhớ ngày xưa [C] chúa ta
Khó khăn hèn [Am] yếu lẻ] loi [Bm giữa chốn hang [Am] lừa
Nêu [C] gương sáng dạy [F] ta danh [Fsus4] lợi thế đừng [F] thiết tha
Theo [C] gương chúa ngày xưa [F] coi thường [Fsus4] kiếp phù [F] hoa

——————-

1. [F] Oh holy [Am] night, the [Bb] stars are brightly [F] shining
It is the [Dm] night of our [C7] dear Savior’s [F] birth
Long lay the [Am] world in [Bb] sin and error [F] pining
Til He ap-[Am] peared and the [Em] soul felt its [Am] worth
A [C] thrill of hope the[F] weary [Fsus4] world re-[F] joices
For [C] yonder breaks a [F] new and [Fsus4] glorious [F] morn

Chorus : [Dm] Fall on your [Am] knees. Oh [Gm] hear the angel [Dm] voices
Oh [F] ni–ght divi—[Bb] ne. Oh [F] night [C7] when Christ was [F] born
Oh [G] ni–ght divi—[Bb] ne. Oh [F] night [C7] Oh night di-[F] vine

2. [F] Truly He [Am] taught us to [Bb] love one an-[F] other
His law is [Dm] love and His [C7] Gospel is [F] peace
Chains shall He [Am] break for the [Bb] slave is our [F] brother
And in [Am] His name all op-[Em] pression [Am] shall cease
Sweet [C] hymns of joy in [F] grateful [Fsus4] chorus [F] raise we
Let [C] all within us [F] praise His [Fsus4] holy [F] name

Hợp âm guitar sử dụng

[yotuwp type="keyword" id="Chúa ra đời (Holy night) (Nhạc Ngoại) – Hợp âm bài hát" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: