Chú Tiểu Ngây Thơ – Chế Thanh


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)
 • Bài hát: Chú Tiểu Ngây Thơ
 • Ca sỹ: Chế Thanh
 • Điệu:Điệu Slow
  Giáng (b)
  Hợp âm: Am
  Thăng (#)

  (Tăng cỡ chữ)
  x2 (Nhân đôi lời)

  Kẹp capo ngăn 4 
  Tôi yêu [Am] chú tiểu ngây thơ… 
  Biết vì sa [G] o chú lại ở chùa.. [Am] .. 
  Lâu lâ [C] u chú tiểu ngây ngô…. 
  Cầm chổi tr [F] à vàng quét lá đa… [Am
  ]  
  Tôi y [G] êu chủ đã xa cha… [Am] . 
  Xa mẹ hiề [G] n ngày đêm thương nhớ… [E
  ]  
  Đôi khi [G] thấy tiểu đăm chiêu… [C] . 
  Mắt hoen nhòa [G] vì không thuộc bài…. [Am
  ]  
  Đêm đê [Am] m chú tiểu ngân vang… 
  Với lời [G] kinh trầm bổng du dương [Am] … 
  Chú ma [G] ng hết cả tâm tư.. [Am
  ]  
  Cái tâm tư c [G] ầu an cho đời… [Am
  ]  
  Ai x [C] ui chú tiểu ngây thơ… 
  Biết tu hàn [G] h như trốn không môn…. [Am
  ]  
  Câu kin [G] h chiếc mõ thâu đêm.. [Am] .. 
  Nghiêng nghiêng đầu ê [G] m bên mái chùa… [Am
  ]  
  Đời còn có.. [Am] . biết bao [G] gi ấc mơ làm [Am] mây… 
  Người người vui [G] .. bên mái [Em] ấm gia [Am] đình…. 
  Còn chú ti [F] ểu…đâu là [G] ch iếc lá khô [Am] xanh… 
  Mà thương quá. [G] . gian khổ k [Em] iếp tu [Am] hành.. 
  Tôi yêu [Am] dáng tiểu ngây thơ… 
  Áo màu la [G] m chú mặc vô chùa… [Am
  ]  
  Chén cơ [C] m với muối, tương, Rau.. 
  Nhưng tấm lòng [G] các chú thanh cao… [Am
  ]  
  Mong sao [G] chú tiểu an vui.. bê [Am] n mái chùa [G] ng ày đêm tinh [E] tấn… 
  Để đe [G] m chiếc mõ câu kinh.. [Am] cái tâm tư cầu [G] an cho đời… [Am]  


  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: