Chủ nhật niềm tin màu huệ trắng (nhạc Trần Duy Đức, thơ Cung Trầm Tưởng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Huệ trắng trinh nguyên sau một [Gm] đêm [F] [Bb]
Huệ trong thư [F] cát huệ ngoài [Bb] thềm [G7]
Sớm [Cm] nay chủ [Dm] nhật thơm thương quá
Vì [F] có Sài Gòn trong dáng [Bb] em. [D7]

2. Không cần chuông reo mà rung [Gm] tim
[Cm] Thánh giá em [F] đeo đáy mắt [Bb] nhìn
Chủ [Dm] nhật cây [G7] me quỳ sám [Cm] hối
Thầm [Dm] thì chắp lá phượng [Gm] Amen.

ĐK:
Nhìn em [G] đi vào [D] nắng Ki [Em] Tô
Lại [D] nhớ đường xưa Thánh Phao [G] Lồ
Đọt [Em] nõn chưa [Am] tên chờ rửa [Em] tội
Sương trong như [Am] nước mắt tông [D] đồ.

Chủ [G] nhật niềm [Em] tin màu huệ [Bm] trắng [E7]
Hiền [Am] từ soạt áo như lời [D] kinh [E7]
Em [Am] đi lễ [D] nhất trần trên [G] ngõ
Rẩy tóc đen [D7] mềm ánh sao [G] xanh.

3. Huệ trắng trinh nguyên sau một [Cm] đêm [F] [Bb]
Huệ trong tâm [F] ý huệ ngoài [Bb] thềm [G7]
Sớm [Cm] nay chủ [Dm] nhật thơm thiêng quá
Vì [F] có nhà [D7] thờ trong mắt [Gm] em.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: