Chủ nhật này Trẫm nhớ Ái Khanh không? (nhạc Trần Thiện Thanh, thơ Nhất Tuấn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Chỉ tại [C] anh, nên hôm qua về trễ
Cứ phim [Am] hay, tài tử trứ danh hoài
Anh quảng [Dm] cáo và tô màu giỏi thế
Hỏi ai [G] còn đành khất hẹn ngày mai

Chỉ tại [C] anh nên trời thu đổi gió
Mimo- [G] sa phủ kín mặt đường [C] khuya
Vương đầy [F] tóc em bắt đền anh [Am] đó
Gỡ giùm [G] đi đứng cười mãi ô [C] kìa

Chỉ tại [F] anh nên hôm nay dậy muộn
Sáng thứ [G] hai bỏ mất một giờ [C] đầu
Bốn “con [Dm] sin” cô giáo đẹp ác [F] thế
Còn bắt [G] em chép phạt mấy trăm [C] câu!

Ngày thứ [F] tám, em vào ngồi chép [Dm] phạt
Mấy trăm [G] câu mà chép mãi không [C] xong
Ông giám [Em] thị cầm giấy xem chỉ thấy
Chủ nhật [G] này Trẫm nhớ Ái Khanh [C] không?

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: