Cho Quê Hương Tôi – Thiện Quang – Hợp âm G – V.A,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

capo 2

 
Cho quê hương [G] tôi rực ánh nắng [C] mai,
Cho quê hương [D] tôi biết đến Cao [G] Đài.
Đây tấm lòng [G] thành, đây màu áo [C] trắng,
Hãy mang hãy [Am] mặc, quê hương [D] có hay?
 
Đem câu tâm [G] kinh tạc lên núi [C] sông,
Vang ra năm [D] châu tiếng nói Tiên [G] Rồng.
Khai ánh đạo [Em] Trời trong lòng nhân [C] thế,
Đem tình nhân [D] ái đắp xây đại [G] đồng.
 
Điệp khúc:
Cho mai sau [D] đây mối đạo huy [G] hoàng,
Trên sông núi [D] này, Việt Nam, Việt [G] Nam.
Thênh thang Nam [D] bang, thánh địa Cao [G] Đài,
Dang tay đón [D] mời vạn linh ngày [G] mai.
 
Cho quê hương [G] tôi ngàn năm sử [C] xanh,
Sông sâu non [D] cao ghi tiếng thơm [G] lành,
Nên mối đạo [Em] nhà xin nguyện vun [C] đắp,
Nối tình non [D] nước với tình chúng [G] sanh.
 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: