Cho Hai Đứa Mình Gần Nhau – 2SHY – Hợp âm Em – 2SHY,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Tone [Em]

[Am] Trăng thu nghiêng nghiêng [D] treo ngược cành cây,
chợt lòng [G] ta bình yên đến [Em] lạ
[Am] Trông em đêm nay xinh tựa[D] ngàn hoa,
chợt tình [G] yêu hồn nhiên vẫy [Em] gọi
 
[Am] Yêu nhau không [D] em mình cùng [G] nhau cùng nhau đến [Em] già
[Am] Thương nhau không [D] em mình cầm [G] tay vượt qua tháng [Em] ngày
[Am] Cho đến cuối đoạn [D] đường mình bên [G] nhau rồi cùng hóa tro [Em] tàn
[Am] Trở về với đất [D] mẹ, cho [G] hai đứa mình gần [Em] nhau
 
[Am] I love you [D] till the day i die
[G] till the day i die [Em] till the day i die
[Am] I love you [D] to the moon and back
[G] to the moon and back [Em] to the moon and back
 
[Am] Hương thu xô mây gió lay ngập [D] ngừng trên tán cây
cùng tình [G] yêu hòa vang khúc [Em] nhạc
[Am] Xin cho thương yêu như mặt hồ [D] thu
dù lạnh [G] căm mà luôn phẳng [Em] lặng
 
[Am] Yêu nhau không [D] em mình cùng [G] nhau cùng nhau đến [Em] già
[Am] Thương nhau không [D] em mình cầm [G] tay vượt qua tháng [Em] ngày
[Am] Cho đến cuối đoạn [D] đường mình bên [G] nhau rồi cùng hóa tro [Em] tàn
[Am] Trở về với đất [D] mẹ, cho [G] hai đứa mình gần [Em] nhau
 
[Am] I love you [D] till the day i die
[G] till the day i die [Em] till the day i die
[Am] I love you [D] to the moon and back
[G] to the moon and back [Em] to the moon and back
 
Lá ngô đồng lại [Am] rơi, [D] …mùa thu khắp đất [G] trời [Em]
Chúng ta già cùng [Am] nhau, [D] … cùng nhau qua kiếp [G] người [Em]
Đến khi mình nằm [Am] đây, [D] Dừng chân nơi đất [G] mẹ [Em]
Đến khi mình nằm [Am] đây, [D] Dừng chân nơi đất [G] mẹ [Em]

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: