ALY8t1v-zYOmfwwUwUYY59-MDjnN1ed0b05qO-tSdWWkrTQYs27OQ7IKP_lsXODEIxf28inc4HIVht5bSMyRWt6Dg0m3DEYpa5E2a1H_PjuxKIWBX-GL9YZ_ARnlWSLeNouKdM1YSwgw1200-h630-p-k-no-nu.jpeg


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *