ALY8t1vhyXI__iqiBjqUtMU8NzdqaPMpg_1ETcW0fTVY8OiJ2acVT1e00T9NUfa2zSkYqAT11b7MC9jq-c9FDKEByrIJCz6kGnuNLUQnJf095ibLBUvmvX68bM0UWvl0icIXwOJOQAw1200-h630-p-k-no-nu.jpeg


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Prev 1 of NAN Next
Prev 1 of NAN Next Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *