Chênh vênh (Lê Cát Trọng Lý) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

[G] [F#m] [Em] [C] [G] [Am] x2

Thương [G] em anh [D] trèo non [Em] cao
Mua [D] mưa thâu [G] mây tan [D] mệnh bạc
Thương [G] em anh [D] lội sông [Em] sâu
Trôi [D] hương trôi [G] hoa tan [D] phận ngọc.

[C] Còn chần chờ [Em] chi [D] hỡi [C] anh
[Am] Hôn em, ôm em [Em] cho nát chênh [Am] vênh
[C] Ừ tình là [Em] điên [D] khát [C] say
[Am] Hôn em, ôm em [Em] sao nát chênh [Am] vênh.

Thương [G] em thương [D] tình đa [Em] mang
Yêu [D] trăng ba [G] mươi quên [D] mình
Thương [G] tôi thương [D] phận long [Em] đong
Yêu [D] tan mong [G] manh tan [D] nhât nguyệt
Thương [G] tâm

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: