Chán! Làm Lại – Trung Tự – Hợp âm Am – Trung Tự,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Capo 4

[Am] Cứ đi theo ai [F] cứ đi theo ai [Dm] nếu em muốn [Em] vì
[Am] trái tim em đã có ai [F] rồi phải [Dm] không em, phải [Em] không em?
 
[Am] Sợ nhất lúc em nói mình [F] chia tay
Vì những lý do của [Dm] riêng em xin anh đừng làm [Em] phiền
[Am] Sợ nhất lúc em nói tình [F] đôi ta
Chỉ đến đây được [Dm] thôi anh thôi đường ai nấy [Em] đi
 
Và [Am] nếu như anh chẳng còn [F] được bên em
Và [Dm] nếu như em đang cười [Em] vui bên ai
Thì [Am] cứ yêu đi anh chỉ [F] cần em vui
Hạnh [Dm] phúc em mang vậy niềm [Em] đau đưa anh
 
[Am] Nếu như em chưa biết điều [F] này
Rằng tình yêu anh [Dm] trao chưa hề phai [Em] màu
[Am] Nếu như em chưa nghe anh nhắc [F] lại
Là tình yêu anh [Dm] trao em chưa hề phai [Em] màu
 
[Am] Sợ nhất lúc em nói mình [F] chia tay
Vì những lý do của [Dm] riêng em xin anh đừng làm [Em] phiền
[Am] Sợ nhất lúc em nói tình [F] đôi ta
Chỉ đến đây được [Dm] thôi anh thôi đường ai nấy [Em] đi
 
Và [Am] nếu như anh chẳng còn [F] được bên em
Và [Dm] nếu như em đang cười [Em] vui bên ai
Thì [Am] cứ yêu đi anh chỉ [F] cần em vui
Hạnh [Dm] phúc em mang vậy niềm [Em] đau đưa anh

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: