Tình cố hương


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình cố hương Nghe bài hát Tình cố hương: Tâm Hảo C# Your browser does not support the audio element.

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Diễm tình ca 3


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Diễm tình ca 3 Nghe bài hát Diễm tình ca 3: Ngọc Đan Thanh Eb Your browser does not support the audio element. Nguyễn Sang & Hương Lan F# Your browser does not support the audio element. Ngọc Lan Eb Your browser does not support the audio element. …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hoan ca tạ ơn


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hoan ca tạ ơn Nghe bài hát Hoan ca tạ ơn: Tốp ca Dm Your browser does not support the audio element.

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đưa người tuyệt vọng


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đưa người tuyệt vọng Nghe bài hát Đưa người tuyệt vọng: Lê Uyên & Phương Ab Your browser does not support the audio element. Trần Thái Hòa D Your browser does not support the audio element. Đại Dương D Your browser does not support the audio element.

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bài thánh ca buồn


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bài thánh ca buồn Nghe bài hát Bài thánh ca buồn: Elvis Phương B Your browser does not support the audio element. Trường Vũ A Your browser does not support the audio element. Hồ Hoàng Yến Eb Your browser does not support the audio element. Khánh Ly Eb …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Anh ở đâu


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Anh ở đâu Nghe bài hát Anh ở đâu: Kyra Nguyễn Dm Your browser does not support the audio element.

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hãy khóc đi em


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hãy khóc đi em Nghe bài hát Hãy khóc đi em: Khánh Ly F Your browser does not support the audio element. Elvis Phương Eb Your browser does not support the audio element. Vũ Khanh Bb Your browser does not support the audio element. Ánh Tuyết C Your …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hạnh phúc đây rồi


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hạnh phúc đây rồi Nghe bài hát Hạnh phúc đây rồi: Tâm Thư Eb Your browser does not support the audio element. Dương Thúy An D Your browser does not support the audio element.

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đời sống không già vì có chúng em


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đời sống không già vì có chúng em Nghe bài hát Đời sống không già vì có chúng em: Mắt Ngọc C Your browser does not support the audio element.

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Gọi nắng


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Gọi nắng Nghe bài hát Gọi nắng: Mỹ Khanh C Your browser does not support the audio element.

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: