Kẻ đau tình – Quốc Dũng


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Kẻ đau tình Sáng tác: Quốc Dũng Điệu:Điệu:Slow Rock Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) 1. Van đôi mắt [B7] em đừng nhìn [Em] ta nữa [Am] Van đôi vai em đừng tròn lẵng lơ [C] Để đôi mắt ta đừng …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chia xa – Trần Công Doãn


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chia xa Sáng tác: Trần Công Doãn Điệu:Điệu:Chưa chọn Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) [Bb] Em như là hoa bướm [Gm] xinh bay trong chiều vàng [Cm] Ta như muôn loài chim đến [F] trong đêm [Bb] Vui say cùng …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Người mẹ quê nghèo – Hàn Châu & Vịnh Đại Sơn


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người mẹ quê nghèo Sáng tác: Hàn Châu & Vịnh Đại Sơn Điệu:Điệu:Chưa chọn Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) 1. Ngày cha mất [Dm] đi tóc mẹ hãy còn màu [F] xanh [Dm] Một mình mẹ [Gm] nuôi đàn con …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bóng dáng người yêu – Nguyễn Hữu Sáng


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bóng dáng người yêu Sáng tác: Nguyễn Hữu Sáng Điệu:Điệu:Slow Rock Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) 1. Mờ trong bóng [Am] mây chiều nghiêng lá [G] bay nào ai có [C] hay Gót [E7] mềm còn bàng [Am] hoàng giữa …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Một lạng tình đơn – Quốc Dũng


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Một lạng tình đơn Sáng tác: Quốc Dũng Điệu:Điệu:Chưa chọn Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) 1. Đôi lúc ôm [Am] đầu chếnh choáng say Giữa vầng nhật nguyệt tưởng [Dm] đang bay Đáy lưng hương [G] đắng cay xè mắt …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Con sáo tình quê – Tiến Luân


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Con sáo tình quê Sáng tác: Tiến Luân Điệu:Điệu:Chưa chọn Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) Ai [Em] đem con [A] sáo mà sang [Em] sông Quên [A] sợi chỉ [Em] hồng con [A] sáo vụt [B7] bay Chiều chiều sáo …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Dáng Lan – Đỗ Lễ


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Dáng Lan Sáng tác: Đỗ Lễ Điệu:Điệu:Boston Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) 1. Anh [Em] thương làn tóc [Am] xõa Anh [D] thương dáng Lan [Em] gầy Môi [C] em mọng thương [D] nhớ Tay [B7] gom nắng mai [Em] …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: