Nhớ về Đà Lạt (Hoàng Trọng & Hồ Đình Phương) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nhớ về Đà Lạt
Tác giả: Hoàng Trọng & Hồ Đình Phương
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Lãng du ca (Trần Quang Lộc) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Lãng du ca
Tác giả: Trần Quang Lộc
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Quê hương gọi mời (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quê hương gọi mời
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hai mươi năm bến lạ (20 năm bến lạ) (Song Ngọc) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hai mươi năm bến lạ (20 năm bến lạ)
Tác giả: Song Ngọc
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đêm Thánh huy hoàng (Nguyễn Văn Đông) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đêm Thánh huy hoàng
Tác giả: Nguyễn Văn Đông
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Niệm khúc hoa vàng (Hà Thúc Sinh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Niệm khúc hoa vàng
Tác giả: Hà Thúc Sinh
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hai Lúa chung tình (Sơn Hạ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hai Lúa chung tình
Tác giả: Sơn Hạ
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mưa (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mưa
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đường về dĩ vãng (Hoàng Trọng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đường về dĩ vãng
Tác giả: Hoàng Trọng
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Trở về dĩ vãng (Lâm Tuyền) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Trở về dĩ vãng
Tác giả: Lâm Tuyền
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: