Cô nữ sinh Đồng Khánh (Thu Hồ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cô nữ sinh Đồng Khánh
Tác giả: Thu Hồ
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ngày về quê cũ (Khánh Băng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ngày về quê cũ
Tác giả: Khánh Băng
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình đầu (Hoàng Trọng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình đầu
Tác giả: Hoàng Trọng
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Lệ tình (Tâm Anh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Lệ tình
Tác giả: Tâm Anh
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Khi (Vũ Tuấn Đức) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Khi
Tác giả: Vũ Tuấn Đức
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Giấc mơ trong mộng (Đức Huy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Giấc mơ trong mộng
Tác giả: Đức Huy
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hai mươi mùa nắng lạ (Trịnh Công Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hai mươi mùa nắng lạ
Tác giả: Trịnh Công Sơn
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ôi chưa kịp nói với nhau một lời (Hoàng Thi Thơ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ôi chưa kịp nói với nhau một lời
Tác giả: Hoàng Thi Thơ
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Trách chi cơn mưa chiều (Ái Lan) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Trách chi cơn mưa chiều
Tác giả: Ái Lan
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Phù du (Phan Kiên) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Phù du
Tác giả: Phan Kiên
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đoản khúc thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đoản khúc thu Hà Nội
Tác giả: Trịnh Công Sơn
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Phút chia xa (Vũ Tuấn Đức) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Phút chia xa
Tác giả: Vũ Tuấn Đức
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Em hiểu vì đâu chim gọi nhau (nhạc Trần Duy Đức, thơ Du Tử Lê) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Em hiểu vì đâu chim gọi nhau
Tác giả: nhạc Trần Duy Đức, thơ Du Tử Lê
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình buồn muôn thuở (Thái Hùng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình buồn muôn thuở
Tác giả: Thái Hùng
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ừ thì thôi (Thái Uy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ừ thì thôi
Tác giả: Thái Uy
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Khung trời cũ (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Khung trời cũ
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Thương mãi một dòng sông (Đynh Trầm Ca) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thương mãi một dòng sông
Tác giả: Đynh Trầm Ca
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nhặt lá vàng (Hoàng Trọng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nhặt lá vàng
Tác giả: Hoàng Trọng
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bạc bẽo đời em (Trương Phi Hùng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bạc bẽo đời em
Tác giả: Trương Phi Hùng
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Sao út nỡ vội lấy chồng (Cao Nhật Minh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Sao út nỡ vội lấy chồng
Tác giả: Cao Nhật Minh
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chiều mưa xứ dừa (Thanh Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chiều mưa xứ dừa
Tác giả: Thanh Sơn
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình bạn già (Phan Nhân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình bạn già
Tác giả: Phan Nhân
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hiên cúc vàng (Nguyễn Đình Toàn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hiên cúc vàng
Tác giả: Nguyễn Đình Toàn
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Người em sầu mộng (nhạc Y Vân, thơ Lưu Trọng Lư) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người em sầu mộng
Tác giả: nhạc Y Vân, thơ Lưu Trọng Lư
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Một lần miên viễn xót xa (Nguyễn Đức Thành) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Một lần miên viễn xót xa
Tác giả: Nguyễn Đức Thành
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: