Thiên đàng đã mất (Ngọc Loan) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thiên đàng đã mất
Tác giả: Ngọc Loan
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Em hồng nhung rất lạ (nhạc Trần Viết Tân, thơ Đặng Hiền) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Em hồng nhung rất lạ
Tác giả: nhạc Trần Viết Tân, thơ Đặng Hiền
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Có những chiều nghe rất lạ (Trần Quang Lộc) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Có những chiều nghe rất lạ
Tác giả: Trần Quang Lộc
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Liên khúc tình buồn (Đức Huy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Liên khúc tình buồn
Tác giả: Đức Huy
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bài ca cho em (Phan Nhân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bài ca cho em
Tác giả: Phan Nhân
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chờ anh cho đến bao giờ (Trịnh Lâm Ngân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chờ anh cho đến bao giờ
Tác giả: Trịnh Lâm Ngân
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bài ca học trò (Phan Ni Tấn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bài ca học trò
Tác giả: Phan Ni Tấn
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Rồi cũng già (Vũ Thành An) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Rồi cũng già
Tác giả: Vũ Thành An
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Thương nhớ về Đà Lạt (Nguyễn Triều Dâng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thương nhớ về Đà Lạt
Tác giả: Nguyễn Triều Dâng
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bài không tên cuối cùng trở lại (Vũ Thành An) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bài không tên cuối cùng trở lại
Tác giả: Vũ Thành An
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nhớ về Đà Lạt (Hoàng Trọng & Hồ Đình Phương) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nhớ về Đà Lạt
Tác giả: Hoàng Trọng & Hồ Đình Phương
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Lãng du ca (Trần Quang Lộc) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Lãng du ca
Tác giả: Trần Quang Lộc
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Quê hương gọi mời (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quê hương gọi mời
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hai mươi năm bến lạ (20 năm bến lạ) (Song Ngọc) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hai mươi năm bến lạ (20 năm bến lạ)
Tác giả: Song Ngọc
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đêm Thánh huy hoàng (Nguyễn Văn Đông) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đêm Thánh huy hoàng
Tác giả: Nguyễn Văn Đông
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Niệm khúc hoa vàng (Hà Thúc Sinh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Niệm khúc hoa vàng
Tác giả: Hà Thúc Sinh
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hai Lúa chung tình (Sơn Hạ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hai Lúa chung tình
Tác giả: Sơn Hạ
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mưa (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mưa
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đường về dĩ vãng (Hoàng Trọng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đường về dĩ vãng
Tác giả: Hoàng Trọng
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Trở về dĩ vãng (Lâm Tuyền) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Trở về dĩ vãng
Tác giả: Lâm Tuyền
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình người ly hương (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình người ly hương
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Con cò (Lưu Hà An) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Con cò
Tác giả: Lưu Hà An
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Thất tình (Phi Bằng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thất tình
Tác giả: Phi Bằng
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Phương trời xa lạ (Trần Văn Lộc) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Phương trời xa lạ
Tác giả: Trần Văn Lộc
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Con cò (Đình Văn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Con cò
Tác giả: Đình Văn
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: