Thiên đàng đã mất (Ngọc Loan) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thiên đàng đã mất
Tác giả: Ngọc Loan
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Em hồng nhung rất lạ (nhạc Trần Viết Tân, thơ Đặng Hiền) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Em hồng nhung rất lạ
Tác giả: nhạc Trần Viết Tân, thơ Đặng Hiền
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Có những chiều nghe rất lạ (Trần Quang Lộc) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Có những chiều nghe rất lạ
Tác giả: Trần Quang Lộc
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Liên khúc tình buồn (Đức Huy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Liên khúc tình buồn
Tác giả: Đức Huy
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bài ca cho em (Phan Nhân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bài ca cho em
Tác giả: Phan Nhân
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chờ anh cho đến bao giờ (Trịnh Lâm Ngân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chờ anh cho đến bao giờ
Tác giả: Trịnh Lâm Ngân
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bài ca học trò (Phan Ni Tấn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bài ca học trò
Tác giả: Phan Ni Tấn
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Rồi cũng già (Vũ Thành An) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Rồi cũng già
Tác giả: Vũ Thành An
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Thương nhớ về Đà Lạt (Nguyễn Triều Dâng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thương nhớ về Đà Lạt
Tác giả: Nguyễn Triều Dâng
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bài không tên cuối cùng trở lại (Vũ Thành An) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bài không tên cuối cùng trở lại
Tác giả: Vũ Thành An
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: