Hai Lúa miền Trung (Đông Phương Tường) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hai Lúa miền Trung
Tác giả: Đông Phương Tường
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Thím Hai Lúa (Minh Vy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thím Hai Lúa
Tác giả: Minh Vy
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hai Lúa lên đời (Lâm Vỹ Văn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hai Lúa lên đời
Tác giả: Lâm Vỹ Văn
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đành thôi người ơi (Nguyễn Hồng Thuận) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đành thôi người ơi
Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Như hai người dưng (Nguyễn Hồng Thuận) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Như hai người dưng
Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Vì một lần yêu (Nguyễn Hồng Thuận) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Vì một lần yêu
Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tỉnh mộng (Nguyễn Hồng Thuận) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tỉnh mộng
Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Một lần cuối thôi (Nguyễn Hồng Thuận) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Một lần cuối thôi
Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ngược chiều yêu thương (Nguyễn Hồng Thuận) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ngược chiều yêu thương
Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Độc thoại (Nguyễn Hồng Thuận) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Độc thoại
Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nàng giáng tiên (Nguyễn Hồng Thuận) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nàng giáng tiên
Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ta vẫn còn yêu (Nguyễn Hồng Thuận) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ta vẫn còn yêu
Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Kiếp dã tràng (Nguyễn Hồng Thuận) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Kiếp dã tràng
Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mưa (Quốc Bảo) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mưa
Tác giả: Quốc Bảo
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mưa (Tuấn Nghĩa) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mưa
Tác giả: Tuấn Nghĩa
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mưa (Minh Vương) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mưa
Tác giả: Minh Vương
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mưa (Nguyễn Hồng Thuận) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mưa
Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Người ở lại (Nguyễn Hồng Thuận) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người ở lại
Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Người ở lại (Hoài An (trẻ)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người ở lại
Tác giả: Hoài An (trẻ)
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mãi thuộc về anh (Thủy Tiên) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mãi thuộc về anh
Tác giả: Thủy Tiên
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Sài Gòn bận lắm (Hamlet Trương) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Sài Gòn bận lắm
Tác giả: Hamlet Trương
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Phở (OnlyC) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Phở
Tác giả: OnlyC
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Có còn ai hơn em (Hoàng Tùng Anh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Có còn ai hơn em
Tác giả: Hoàng Tùng Anh
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nhật ký cho em (Xuân Trường) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nhật ký cho em
Tác giả: Xuân Trường
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nhắn gió mây rằng anh yêu em (Đoàn Minh Vũ – năm: 2014) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nhắn gió mây rằng anh yêu em
Tác giả: Đoàn Minh Vũ – năm: 2014
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: