Thầm trách ta dại khờ (Phạm Khánh Hưng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thầm trách ta dại khờ
Tác giả: Phạm Khánh Hưng
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mỉm cười cho qua (Hamlet Trương) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mỉm cười cho qua
Tác giả: Hamlet Trương
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chắc anh sẽ dừng lại (Khánh Đơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chắc anh sẽ dừng lại
Tác giả: Khánh Đơn
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Thiên đàng đánh mất (Nguyễn Hồng Thuận) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thiên đàng đánh mất
Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ấn nút nhớ thả giấc mơ (Sơn Tùng M-TP) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ấn nút nhớ thả giấc mơ
Tác giả: Sơn Tùng M-TP
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Quên cuộc tình buồn (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quên cuộc tình buồn
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Em rất tốt nhưng anh rất tiếc (Nguyên Chấn Phong) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Em rất tốt nhưng anh rất tiếc
Tác giả: Nguyên Chấn Phong
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hỏi đá có buồn không (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hỏi đá có buồn không
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Vẫn như ngày đầu (Đỗ Đình Phúc) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Vẫn như ngày đầu
Tác giả: Đỗ Đình Phúc
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bật tivi (Nguyễn Duy Hùng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bật tivi
Tác giả: Nguyễn Duy Hùng
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình xưa nghĩa cũ 4 (Nhạc Hoa – Lời Việt: Jimmii Nguyễn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình xưa nghĩa cũ 4
Tác giả: Nhạc Hoa – Lời Việt: Jimmii Nguyễn
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mùa hè không nóng (Quang Anh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mùa hè không nóng
Tác giả: Quang Anh
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Về thôi (Đức Tiến) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Về thôi
Tác giả: Đức Tiến
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mùa yêu đầu (Đinh Mạnh Ninh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mùa yêu đầu
Tác giả: Đinh Mạnh Ninh
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bắt đầu từ một kết thúc (Wanbi Tuấn Anh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bắt đầu từ một kết thúc
Tác giả: Wanbi Tuấn Anh
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nơi ấy ngọn đồi tình yêu (Vương Anh Tú) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nơi ấy ngọn đồi tình yêu
Tác giả: Vương Anh Tú
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chiếc nhẫn ngày xưa (Nhạc Hoa – Lời Việt: Thái Văn Của) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chiếc nhẫn ngày xưa
Tác giả: Nhạc Hoa – Lời Việt: Thái Văn Của
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Vĩnh biệt màu xanh (言不由衷) (Nhạc Hoa – Lời Việt: Jimmii Nguyễn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Vĩnh biệt màu xanh (言不由衷)
Tác giả: Nhạc Hoa – Lời Việt: Jimmii Nguyễn
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Khói thuốc đợi chờ (Jimmii Nguyễn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Khói thuốc đợi chờ
Tác giả: Jimmii Nguyễn
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Trái tim biết khóc (Jimmii Nguyễn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Trái tim biết khóc
Tác giả: Jimmii Nguyễn
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Người phu xe (Jimmii Nguyễn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người phu xe
Tác giả: Jimmii Nguyễn
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hãy mặc em đi (Nguyễn Hồng Thuận) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hãy mặc em đi
Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Món quà vô giá (Nguyễn Văn Chung) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Món quà vô giá
Tác giả: Nguyễn Văn Chung
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đứng dậy sau nỗi đau (Nguyễn Hồng Thuận) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đứng dậy sau nỗi đau
Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hai Lúa cầu hôn (Huy Thái) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hai Lúa cầu hôn
Tác giả: Huy Thái
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: