Thầm trách ta dại khờ (Phạm Khánh Hưng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thầm trách ta dại khờ
Tác giả: Phạm Khánh Hưng
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mỉm cười cho qua (Hamlet Trương) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mỉm cười cho qua
Tác giả: Hamlet Trương
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chắc anh sẽ dừng lại (Khánh Đơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chắc anh sẽ dừng lại
Tác giả: Khánh Đơn
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Thiên đàng đánh mất (Nguyễn Hồng Thuận) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thiên đàng đánh mất
Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ấn nút nhớ thả giấc mơ (Sơn Tùng M-TP) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ấn nút nhớ thả giấc mơ
Tác giả: Sơn Tùng M-TP
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Quên cuộc tình buồn (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quên cuộc tình buồn
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Em rất tốt nhưng anh rất tiếc (Nguyên Chấn Phong) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Em rất tốt nhưng anh rất tiếc
Tác giả: Nguyên Chấn Phong
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hỏi đá có buồn không (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hỏi đá có buồn không
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Vẫn như ngày đầu (Đỗ Đình Phúc) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Vẫn như ngày đầu
Tác giả: Đỗ Đình Phúc
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bật tivi (Nguyễn Duy Hùng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bật tivi
Tác giả: Nguyễn Duy Hùng
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: