Dòng máu tình yêu (Vĩnh Điền) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Dòng máu tình yêu
Tác giả: Vĩnh Điền
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Dấu ấn tình yêu (Lm. Ân Đức) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Dấu ấn tình yêu
Tác giả: Lm. Ân Đức
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cảm tạ Chúa suốt một năm qua (Trần Nhật Thanh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cảm tạ Chúa suốt một năm qua
Tác giả: Trần Nhật Thanh
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cho tình tôi nguyên vẹn (Lm. Nguyễn Duy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cho tình tôi nguyên vẹn
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hãy thắp sáng lên (Phan Ngọc Hiển) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hãy thắp sáng lên
Tác giả: Phan Ngọc Hiển
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Dâng niềm cảm mến (Phanxicô) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Dâng niềm cảm mến
Tác giả: Phanxicô
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Phó thác (Kiều Linh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Phó thác
Tác giả: Kiều Linh
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Con còn nhớ mãi (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Con còn nhớ mãi
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ngài có đó (Lm. Ân Đức) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ngài có đó
Tác giả: Lm. Ân Đức
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình yêu Thiên Chúa (Thế Thông & Đình Diễn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình yêu Thiên Chúa
Tác giả: Thế Thông & Đình Diễn
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Lễ dâng (Thu Hương) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Lễ dâng
Tác giả: Thu Hương
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Dâng mẹ (Hoài Đức) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Dâng mẹ
Tác giả: Hoài Đức
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tôi không còn cô đơn (Hùng Lân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tôi không còn cô đơn
Tác giả: Hùng Lân
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nhớ mẹ hiền đã xa (Lm. Nguyễn Duy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nhớ mẹ hiền đã xa
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình Chúa (Đỗ Thi Thức) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình Chúa
Tác giả: Đỗ Thi Thức
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hy lễ cuối cùng (Lm. Ân Đức) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hy lễ cuối cùng
Tác giả: Lm. Ân Đức
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ca khúc trầm hương (Lm. Duy Kim) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ca khúc trầm hương
Tác giả: Lm. Duy Kim
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình con yêu Chúa (Lm. Thái Nguyên) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình con yêu Chúa
Tác giả: Lm. Thái Nguyên
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Sự sống thay đổi mà không mất đi (Phanxicô) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Sự sống thay đổi mà không mất đi
Tác giả: Phanxicô
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mãi mãi con chọn Ngài (Lm. Nguyên Hòa) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mãi mãi con chọn Ngài
Tác giả: Lm. Nguyên Hòa
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đã bao giờ (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đã bao giờ
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Khúc ca tạ ơn (Thiên Ân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Khúc ca tạ ơn
Tác giả: Thiên Ân
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mẹ tình yêu (Trúc Hồ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mẹ tình yêu
Tác giả: Trúc Hồ
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Thống khổ (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thống khổ
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chết vì yêu (Trần Nhật Thanh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chết vì yêu
Tác giả: Trần Nhật Thanh
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: