Đường làng năm ấy (Hình Phước Liên) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đường làng năm ấy
Tác giả: Hình Phước Liên
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đại Lộc quê mình (Trần Ái Nghĩa) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đại Lộc quê mình
Tác giả: Trần Ái Nghĩa
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hồn quê Điện Bàn (nhạc Trần Tiến, thơ Thân Hóa) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hồn quê Điện Bàn
Tác giả: nhạc Trần Tiến, thơ Thân Hóa
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Điện Bàn yêu thương (Thái Nghĩa) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Điện Bàn yêu thương
Tác giả: Thái Nghĩa
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Điện Bàn hành trang những năm 2000 (Huỳnh Ngọc Hải) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Điện Bàn hành trang những năm 2000
Tác giả: Huỳnh Ngọc Hải
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Thanh niên hành khúc (La Marche des Étudiants) (Lưu Hữu Phước & Mai Văn Bộ – năm: 1939) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thanh niên hành khúc (La Marche des Étudiants)
Tác giả: Lưu Hữu Phước & Mai Văn Bộ – năm: 1939
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Người Việt Nam yêu đất nước Việt Nam (Anh Thúy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người Việt Nam yêu đất nước Việt Nam
Tác giả: Anh Thúy
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Việt Nam Việt Nam (Isaac Thái) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Việt Nam Việt Nam
Tác giả: Isaac Thái
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Việt Nam Việt Nam (Phạm Duy – năm: 1966) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Việt Nam Việt Nam
Tác giả: Phạm Duy – năm: 1966
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Quảng Ngãi nhớ thương (Nguyễn Tuấn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quảng Ngãi nhớ thương
Tác giả: Nguyễn Tuấn
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đồng Tháp quê mình (Cao Minh Thu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đồng Tháp quê mình
Tác giả: Cao Minh Thu
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Trăng sáng trong làng (Mạnh Phát) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Trăng sáng trong làng
Tác giả: Mạnh Phát
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hương Giang còn tôi chờ (Châu Kỳ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hương Giang còn tôi chờ
Tác giả: Châu Kỳ
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Việt Nam quê hương ngạo nghễ (Nguyễn Đức Quang) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Việt Nam quê hương ngạo nghễ
Tác giả: Nguyễn Đức Quang
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Trở về Huế (Văn Phụng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Trở về Huế
Tác giả: Văn Phụng
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình yêu cho Đà Lạt (Trịnh Nam Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình yêu cho Đà Lạt
Tác giả: Trịnh Nam Sơn
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bản hùng ca chim lạc (Lê Quang) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bản hùng ca chim lạc
Tác giả: Lê Quang
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nắng lên xóm nghèo (Phạm Thế Mỹ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nắng lên xóm nghèo
Tác giả: Phạm Thế Mỹ
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Quế Sơn của tôi ơi (Trần Quế Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quế Sơn của tôi ơi
Tác giả: Trần Quế Sơn
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Thương lắm miền Tây (Ngô Kỳ Vỹ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thương lắm miền Tây
Tác giả: Ngô Kỳ Vỹ
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Quê tôi (Minh Vy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quê tôi
Tác giả: Minh Vy
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Xuân Trường đẹp mãi như mùa xuân (Thế Việt & Phạm Văn Phong) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Xuân Trường đẹp mãi như mùa xuân
Tác giả: Thế Việt & Phạm Văn Phong
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Sông Đắk-krông mùa xuân về (Tố Hải) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Sông Đắk-krông mùa xuân về
Tác giả: Tố Hải
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Người ơi hãy về (Tuấn Phương) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người ơi hãy về
Tác giả: Tuấn Phương
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Em hãy về quê anh (Bùi Anh Tú) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Em hãy về quê anh
Tác giả: Bùi Anh Tú
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: