Nỗi đau niềm nhớ – Ngọc Lan – Hợp âm F – Ngọc Lan,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Nỗi đau niềm nhớ.
Tác giả: Ngọc Lan
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: F
Ca sỹ trình bày: Ngọc Lan,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mộng tình (Đêm mưa lãng mạn) – Nhạc Ngoại Lời Việt – Hợp âm Em – Ngọc Lan,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Mộng tình (Đêm mưa lãng mạn).
Tác giả: Nhạc Ngoại Lời Việt
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Ngọc Lan,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cho nhau tình yêu (Tropique) – Ngọc Lan – Hợp âm Dm – Ngọc Lan,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Cho nhau tình yêu (Tropique).
Tác giả: Ngọc Lan
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Ngọc Lan,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Vẫn Mãi Yêu Em ( And I Love Her ) – Nhạc ngoại – Hợp âm Bm – Ngọc Lan,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Vẫn Mãi Yêu Em ( And I Love Her ).
Tác giả: Nhạc ngoại
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Bm
Ca sỹ trình bày: Ngọc Lan,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình trời thập tự – Lm. Nguyễn Văn Tuyên – Hợp âm Am – Ngọc Lan,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tình trời thập tự.
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Ngọc Lan,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Người Tình Ngàn Dặm (500 Miles) – NA – Hợp âm C – Ngọc Lan,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Người Tình Ngàn Dặm (500 Miles).
Tác giả: NA
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Ngọc Lan,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mưa Đêm – NA – Hợp âm Am – Ngọc Lan,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Mưa Đêm.
Tác giả: NA
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Ngọc Lan,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình chỉ là giấc mơ – Khúc Lan , Takashi Miki – Hợp âm Am – Ngọc Lan,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tình chỉ là giấc mơ.
Tác giả: Khúc Lan , Takashi Miki
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Ngọc Lan,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bài Thơ Cuối Cùng – Hoàng Thi Thơ (chọn điệu) – Hợp âm Am – Ngọc Lan,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài Thơ Cuối Cùng.
Tác giả: Hoàng Thi Thơ
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Ngọc Lan,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bức họa tình nhân – Phan An (chọn điệu) – Hợp âm G – Ngọc Lan,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bức họa tình nhân.
Tác giả: Phan An
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Ngọc Lan,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: