Lost Cause – NA – Hợp âm Am – Billie Eilish,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Lost Cause.
Tác giả: NA
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Billie Eilish,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

大风吹 (Gió to thổi) – NA – Hợp âm F#m – Vương Hách Dã (王赫野),


b (Giáng) # (Thăng)
x2

大风吹 (Gió to thổi).
Tác giả: NA
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: F#m
Ca sỹ trình bày: Vương Hách Dã (王赫野),

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

NỐI KẾT TIN YÊU – NA – Hợp âm C – Sơn Túi Đỏ,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

NỐI KẾT TIN YÊU.
Tác giả: NA
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Sơn Túi Đỏ,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Sad March (Mr. Sunshine OST) – NA – Hợp âm Am – Elaine (일레인),


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Sad March (Mr. Sunshine OST).
Tác giả: NA
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Elaine (일레인),

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Xin Chúa viếng thăm – NA – Hợp âm Em – Trịnh Tý Quang, Phạm Thị Thu Sang,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Xin Chúa viếng thăm.
Tác giả: NA
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Trịnh Tý Quang, Phạm Thị Thu Sang,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mất lối – NA – Hợp âm G – BRAINWAVE,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Mất lối.
Tác giả: NA
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: BRAINWAVE,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tam Ca Hải Sản – NA – Hợp âm C – Dím,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tam Ca Hải Sản.
Tác giả: NA
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Dím,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

no friends – NA – Hợp âm Am – Cadmium, Rosendale,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

no friends.
Tác giả: NA
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Cadmium, Rosendale,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Music to my eyes – NA – Hợp âm D – Bradley Cooper,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Music to my eyes.
Tác giả: NA
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: D
Ca sỹ trình bày: Bradley Cooper,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Áo Cưới – NA – Hợp âm Em – Thái Triệu Luân,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Áo Cưới.
Tác giả: NA
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Thái Triệu Luân,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: