Cái cò ❤️ Bài viết Cái cò


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0 (0) 1. Cái [Em] cò lặn lội bờ [C] sông
Gánh gạo nuôi [Em] chồng tiếng khóc nỉ [B7] non
Thương [Am] em dạ sắt lòng [Em] son
Một thân đơn [B7] chiếc nuôi con thăm [Em] hồng

Bàn tay ai tốt vàng [Am] ròng
Bàn tay em [D] nứt [G] máu hồng tuôn [Bm] rơi
Nhìn [D] nhau muốn nói vạn [Am] lời
Mà tim se [D] thắt rối [B7] bời tâm [Em] can

Cái cò ngày [Am] nay không còn gánh [Em] gạo
Gạo đã thành một quá khứ xa [B7] xôi
[Em] Cái còn ngày [Am] nay xuống biển tìm [Em] mồi
Ngô sắn khoai [B7] sùng ăn cầm chừng nước mắt [Em] tuôn rơi

2. Cái [Em] cò lặn lội bờ [C] ao
Bán giọt máu [Em] đào nuôi dưỡng đàn [B7] con
Thương [Am] em lội suối trèo [Em] non
Vùng kinh tế [B7] mới nuôi con thay [Em] chồng

Điền dâu đã hoá ruộng [Am] đồng
Nhà tan nước [D] mất [G] vợ chồng chia [Bm] ly
Chồng [D] đi cải tạo không [Am] về
Vợ đi tay [D] cuốc tay [B7] cày đất [Em] hoang

Cái cò ngày [Am] nay mơ tìm chén [Em] gạo
Giọt máu đào dành để bán nuôi [B7] con
[Em] Cái cò ngày [Am] nay gối mỏi chân [Em] mòn
Vai gánh vai [B7] gồng đi thăm chồng cách núi [Em] ngăn non

3. Cái [Em] cò lặn lội bờ [C] đê
Đói khổ trăm [Em] bề nước mắt đầy [B7] vơi
Thương [Am] em tuổi mới đôi [Em] mươi
Vì cơn uất [B7] biến hoa trôi hương [Em] tàn.

Chiều trên quốc lộ kinh [Am] hoàng
Chồng em tuẫn [D] tiết [G] máu tràn như [Bm] sông
Chồng [D] em chiến sĩ anh [Am] hùng
Vì dân chiến [D] đấu thác [B7] cùng muôn [Em] dân.

Cái cò ngày [Am] nay đã thành goá [Em] phụ
Tay dắt mẹ chồng tay dắt đàn [Bm] con
[Em] Muốn về làng [Am] quê, quê cũ không [Em] còn
Giặt bắt lên [Bm] rừng đi vào vùng chướng khí [Em] Lam Sơn

4. Cái [Em] cò lặn lội bờ [C] mương
Vét cống đào [Em] đường cái rét lạnh [B7] căm
Chồng [Am] em giặc bắt biệt [Em] tăm
Tù Nam tù [B7] Bắc biết thăm nơi [Em] nào.

Một đêm gió lộng mưa [Am] gào
Được tin anh [D] đã [G] đi vào thiên [Bm] thu
Chồng [D] em chết giữa ngục [Am] thù
Khổ sai đói [D] rét [B7]…giết [Em] anh.

Cái cò một [Am] thân lên vùng đất [Em] lạ
Đến trại tù tóc quấn vành [Bm] tang
[Em] Đếm từng mồ [Am] hoang máu lệ hai [Em] hàng
Đau xót cho [B7] chồng không mộ phần không khói [Em] không nhang

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *