ALY8t1s95c2SqPrRsW6zQqlQGodmblXPuw8Waf3qtkC13GviyzsfwWRBdfWoof8Yz9sLX__E29N-FCTZLuSx9u_Jx-ySRo21J8rLcsrgJxBjpNOUgZNQfgw1200-h630-n-k-no-nu.jpeg


b (Giáng) # (Thăng)
x2

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *