Bông bưởi chiều xưa (Châu Đình An) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Anh đi Châu [Am] thổ mưa buồn vương [E7] vãi
Mấy hàng dừa [Am] xanh là ngọn mong [E7] chờ
Em tiễn đưa anh bằng đôi mắt [Am] biếc
Của ngày còn mực tím giấy ngây [E7] thơ.

Nhũng gốc cam [Am] già lặng yên không [Dm] nói
Những lòng anh [Am] dấu kín chuyện quay [E7] về
Bởi anh [Am] biết mai đây đời lửa [Dm] đạn
Sóng cuộn nghìn [E7] trùng vỗ cuốn chân [A] đê.

Từ hiên [A] nhỏ nhìn [E7] ra con sông [D] rộng
Dáng núi [E7] chiều hùng vĩ chắn chân [A] mây [E7]
Thuyền ai thấp [A] thoáng về phía [C#m] ấy
Mà vang [D] rền giọng [F#m] hát cuối trời [E7] mây [Bm]
Nên em [E7] ơi tình riêng anh đã [Bm] quyết
Gửi cho bông [E7] bưởi rụng chiều [A] xưa.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: