Bốn mùa với Quảng (nhạc Bảo Thu, thơ Thái Thanh Nguyên) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Ai về xứ Quảng quê [F] tôi
Có [Dm] chi đâu một cảnh [C] chùa
[Bb] Đẫm trong [Gm] sương hun [C] hút mùa lá [F] say.

Bà [Bb] Nà Bà [Gm] Nà trót hẹn gì [C] nhau
Mà [Am] rưng rức [F] nhớ một [C] màu chiều [F] đông

Hò [F] ơi ới [Gm] hỡi hò [C] ơi
Có [Dm] chi đâu một nhánh [C] sông
Năm [F] non bồi đắp chia [Bb] dòng ngược [C] xuôi
Cho [Dm] thời gian mãi bồi [C] hồi
Cổ Cò sen [Dm] ngát hương [Bb] vào đêm [F] xuân

Ai về xứ Quảng quê [F] tôi
Có [Dm] chi đâu một góc [C] trời
Nửa đèn giăng [F] nửa trăng [Dm] ngời phố [C] xưa.

Ngói [F] trầm chan [Gm] chứa nắng [C] mưa
Mắt [F] ai biêng [Gm] biếc cho [C] vừa rêu [F] xanh

Hò [F] ơi ới [Gm] hời hò [C] ơi
Có [Dm] chi đâu dấu thăng [Gm] trầm
Sa [C] Phong lấp lánh phù vân u [F] hoài
Ru [Gm] hời hời ru miệt [C] mài
Dậy [F] trong luân [Gm] vũ phượng [C] rơi ngỡ [F] ngàng

* Hò [F] ơi chú [Gm] sơn ca kể chuyện [C] dài ngàn trang
Quảng [F] ơi còn có thương [Bb] chờ
Bốn [F] mùa ta [C] kẻ dại khờ tương [F] tư.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: