Biển Nghìn Thu Ở Lại – Quang Dũng


b (Giáng) # (Thăng)
x2

 • Bài hát: Biển Nghìn Thu Ở Lại
 • Ca sỹ: Quang Dũng
 • Điệu:chọn điệu
  Giáng (b)
  Hợp âm: Am
  Thăng (#)

  (Tăng cỡ chữ)
  x2 (Nhân đôi lời)

  tone [Am
  ]  
  Intro: 
  [A] -[A7 D] -[Dm
  ]  
  [A A] -[A7 D] -[Dm Am
  ]  
  [F] -[Am Dm] -[E
  ]  
  slowrock 

   
  Biển [Am] đánh bờ… Xôn xao… Bờ đánh biển… 
  Đừng đánh [Dm6] nhau… Ơi [E] biển… sẽ tàn [E7] phai… 
  Đừng gạch [Bbmaj7] tên… Vì [G] yêu đương sẽ [Cmaj7] nát… 
  Biển [E7] là em… Ngọt đắng trùng [Am] khơi… 
   
  Biển nghìn [A] thu ở lại.. [A7
  ]  
  Nghìn [D] thu… [Dm A] ngậm ngùi… 
   
   


  Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: