Biển và em (Nguyễn Thị Ngọc Diễm – năm: 1991) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. [Am] Em, tóc mây xõa [F] dài, soi [Em] mình bên sóng [C] nước, chờ [E7] ai?
[Dm] Tôi, đi qua biển [G7] chiều, bóng dừa say nắng [E7] ấm và [Am] em
Em [Dm] đi trên cát [E7] mềm, em [Am] phơi nắng hạ [F] đầy
Tóc [Dm] mây mềm xõa [F] dài, biển trời kia cũng [E7] say theo em.
Bay [Dm] trên bờ vai [C] hồng, đàn [Em] hải âu lướt [F] sóng
Cánh [Dm] trắng xóa đường [E7] mây, tôi [F] ngồi đây trời chiều
Tạ [E7] ơn đời cho [Am] em!

2. [Am] Em, dáng như hoa [F] đào, chiều [Em] bay theo sóng [F] nước, [E7] chờ ai?
[Dm] Sóng, sóng biển vỗ mơ [E7] hồ, em ngồi trên cát [G7] mềm, như [Dm] xa bao muộn [E7] phiền
Chiều [Am] nghiêng sóng [F] nước mênh [C] mông
Em đi trên cát mềm, gót [Dm] chân in bao [Am] giờ dấu [G] ấn từ thuở [C] nào
Trên [F] bao bờ biển xanh, trên [E7] bao bờ đại [Am] dương.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: