Bí ẩn bộ phim Hoa Thiên Cốt: Niên Luân và ca khúc đặc biệt


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0 (0)

#NiênLuân #HoaThiênCốtOST #ÂmNhạcKíchThích

Capo 2 Intro [C] [F] [G] [Em7] [Am7] [Eb] [G]   yuánquān gōu [F]lè chéng zhǐ [C]wén yìn zài [Em7]wǒ de zuǐ [Am7]chún huíyì kǔ [Dm]sè de wěn [G]hén shì shù [C]gēn chūn qù qiū [F]lái de mào [G]shèng què zhē [Em7]zhùle huáng [Am7]hūn hán yè shèng [Dm7]wǒ yīgèrén děng qīng [C]chén   shìjiān zuì [Fmaj7]dú dí chóu [G]hèn shì yǒu [Em7]yuán què wú [Am7]fèn kěxí nǐ [Dm7]cóng wèi xīn [G]téng wǒ de [C]bèn huāngcǎo cóng [F]shēng de qīng [G]chūn dào yě [Em7]guò de ān [Am7]wěn dàitì nǐ [Dm7]péizhe wǒ [G7]de shì nián [C]lún   shùzhe yī quān quān [Fmaj7]niánlún [F]rènzhēn jiāng [Em7]xīnshì dōu [Am7]fēngcún [Dm7]mimámá shì [G]wǒ de zì [C]zūn xiūgǎi yīcì cì [Fmaj7]lí fēn [G]chéngrèn céng [Em7]huànxiǎngguò [Am7]yǒnghéng [Dm7]xí cóng méi rén [G7]péi wǒ yǎn [G]zhè jùběn   [G] [G] [Em7] [Am7] [Dm7] [G7] [C]   yuánquān gōu [F]lè chéng zhǐ [C]wén yìn zài [Em7]wǒ de zuǐ [Am7]chún huíyì kǔ [Dm7]sè de wěn [G]hén shì shù [C]gēn chūn qù qiū [F]lái de mào [G]shèng què zhē [Em7]zhùle huáng [Am7]hūn hán yè shèng [Dm7]wǒ yīgè [G]rén děng qīng [C]chén   shìjiān zuì [F]dú dí chóu [G]hèn shì yǒu [Em7]yuán què wú [Am7]fèn kěxí nǐ [Dm7]cóng wèi xīn [G]téng wǒ de [C]bèn huāngcǎo cóng [F]shēng de qīng [G]chūn dào yě [Em7]guò de ān [Am7]wěn dàitì nǐ [Dm7]péizhe wǒ [G]de shì nián [C]lún   shùzhe yī quān quān [Fmaj7]niánlún wǒ rènzhēn jiāng [Em7]xīnshì dōu [Am7]fēngcún [Dm7]mimámá shì [G7]wǒ de zì [C]zūn xiūgǎi yīcì cì [Fmaj7]lí fēn [G7]chéngrèn céng [Em7]huànxiǎngguò [Am7]yǒnghéng [D#7] [Dm7]xí cóng méi rén [G7]péi wǒ yǎn zhè jù [G#maj7]běn   [G#maj7] [Gm7] [Gm7] [Fm7] [A#7] [Cmaj7] [G#maj7] [G#maj7] [Gm7] [C7] [Fm7] [Fm7] [G]   yī quān quān [F]niánlún [G]rènzhēn jiāng [Em7]xīnshì dōu [Am7]fēngcún [Dm7]mimámá shì [G7]wǒ de zì [C7]zūn xiūgǎi yīcì cì [Fmaj7]lí fēn [G]chéngrèn céng [Em7]huànxiǎngguò [Am7]yǒnghéng [Dm7]xí cóng méi rén [G7]péi wǒ yǎn zhè [C]jùběn [Em7] [A7] [Dm7]xí cóng méi rén [G7]péi wǒ yǎn [Gm7]chǎng jù [Dm]běn   Outro [F] [C] [Em7] [Am7] [Dm] [D] [C] [F] [F] [Em7] [Am7] [Dm7] [G] [C]

Niên Luân (Hoa Thiên Cốt OST – 年輪 – 花千骨 OST)
Source:

Hop Am Chuan.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *