Betrayal – Diêu Tư Đình – Yao Si Ting Diêu Tư Đình


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)
 • Bài hát: Betrayal – Diêu Tư Đình
 • Ca sỹ: Yao Si Ting Diêu Tư Đình
 • Điệu:Điệu Ballad
  Giáng (b)
  Hợp âm: Am
  Thăng (#)

  (Tăng cỡ chữ)
  x2 (Nhân đôi lời)

  [Am] ..My [Am] love has gone [C] away, …[Em]  
  quietly after a [Am] hundered days. …[Em]  
  This is what's she has [F] always said she [G] won't stay 
  for more than what she [Am] can repay. 
  I can still hear her [C] say there …[Em]  
  that I'm not hearing [Am] tender play …[Em]  
  The day she let me [F] kiss her was a [G] display, 
  of love to those who [Am] she betray. 
  How can I put [C] someone to the test, 
  when I thought [Em] I got the best. 
  Untill the [Am] taste of bitterness then I [Em] regret 
  but still that I won't [F] detest, 
  the love I can't [G] forget, 
  like someone who has [Am] left. 
  How can i leave [C] someone for the rest 
  when i'm alone [Em] facing the best 
  Untill they [Am] take some try to reason i [Em] regret 
  But still that i won't [F] detest 
  who i can never [G] forget 
  like someone i once [Am] met.. 
  Chuẩn giọng Diêu Tư Đình luôn. 


  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: