Bài ca học trò (Phan Ni Tấn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Kính thưa [Em] thầy đây bài chính tả của con
Bài chính tả viết về nước [G] Mỹ
Con viết hai [D] lần sai chữ [Em] “America””

[yotuwp type="keyword" id="Bài ca học trò (Phan Ni Tấn) – Hợp âm bài hát" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: