Bài ca Hồ Chí Minh – Ewan MacColl – Hợp âm Am – Hồ Quỳnh Hương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Miền biển [Am] Đông, xa tắp nơi [E] chân trời
Người dân ở [Am] đó lầm than đói [E] nghèo
[Am] Từ đau thương người đi khắp năm châu
Lòng tin mặt trời chân lý sáng soi rọi [F] chiếu tới dân [Am] mình
Hồ, [C] Hồ, Hồ Chí [Am] Minh! Hồ, [C] Hồ, Hồ Chí [Am] Minh!
 
Vượt trùng [Am] sóng người đi khắp [E] phương trời
Luyện tôi ý [Am] chí lòng nuôi căm [E] thù
[Am] Hồ Chí Minh ngày đêm xót thương dân tộc nô lệ
Vì đế quốc dã man Giày [F] xéo đất nước [Am] mình
Dày [C] xéo Đông Dương [Am] này, tàn [C] sát bao con [Am] người
 
Từng giờ [Am] cháy lửa cách mạng [E] lan tràn
Từ rừng Việt [Am] Bắc vào đến Tháp [E] Mười
[Am] Hồ Chí Minh niềm tin đấu ranh cho tự do điệp trùng
Đội ngũ lớn lên ngày [F] thêm mỗi trưởng [Am] thành
Một [C] ý chí tuyệt [Am] vời, bằng [C] chiến công diệt [Am] thù
 
Lòng thành [Am] kính toàn dân gọi [E] Cha già
Vì Người đã [Am] sống để cho muôn [E] người
[Am] Hồ Chí Minh mùa xuân chứa chan muôn niềm tin
Người từ [F] chân lý sinh [Am] ra
Vì [C] thế giới hoà [Am] bình Người [C] hiến dâng đời [Am] mình

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: