Bài ca cho em (Phan Nhân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Nâng phím [Am] đàn
[C] Một bài ca [Am] viết riêng tặng [C] em
[Am] Một bài ca [Dm] thiết tha riêng tặng [Am] em
Một bài ca từ [G] trái tim luôn yêu đời
[Em] Luôn mơ ước [G] yêu thương con người
Yêu đất nước [Em] và yêu [Am] em

Hợp âm guitar sử dụng

[yotuwp type="keyword" id="Bài ca cho em (Phan Nhân) – Hợp âm bài hát" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: