Mùa hè không nóng (Quang Anh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mùa hè không nóng
Tác giả: Quang Anh
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tiếng thời gian (nhạc Lâm Tuyền, thơ Dạ Chung) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tiếng thời gian
Tác giả: nhạc Lâm Tuyền, thơ Dạ Chung
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Về thôi (Đức Tiến) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Về thôi
Tác giả: Đức Tiến
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Thương nhớ về Đà Lạt (Nguyễn Triều Dâng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thương nhớ về Đà Lạt
Tác giả: Nguyễn Triều Dâng
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bài không tên cuối cùng trở lại (Vũ Thành An) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bài không tên cuối cùng trở lại
Tác giả: Vũ Thành An
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nhớ về Đà Lạt (Hoàng Trọng & Hồ Đình Phương) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nhớ về Đà Lạt
Tác giả: Hoàng Trọng & Hồ Đình Phương
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mùa yêu đầu (Đinh Mạnh Ninh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mùa yêu đầu
Tác giả: Đinh Mạnh Ninh
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bắt đầu từ một kết thúc (Wanbi Tuấn Anh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bắt đầu từ một kết thúc
Tác giả: Wanbi Tuấn Anh
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

All about that bass (Meghan Trainor & Kevin Kadish) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: All about that bass
Tác giả: Meghan Trainor & Kevin Kadish
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nơi ấy ngọn đồi tình yêu (Vương Anh Tú) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nơi ấy ngọn đồi tình yêu
Tác giả: Vương Anh Tú
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Lãng du ca (Trần Quang Lộc) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Lãng du ca
Tác giả: Trần Quang Lộc
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chiếc nhẫn ngày xưa (Nhạc Hoa – Lời Việt: Thái Văn Của) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chiếc nhẫn ngày xưa
Tác giả: Nhạc Hoa – Lời Việt: Thái Văn Của
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Vĩnh biệt màu xanh (言不由衷) (Nhạc Hoa – Lời Việt: Jimmii Nguyễn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Vĩnh biệt màu xanh (言不由衷)
Tác giả: Nhạc Hoa – Lời Việt: Jimmii Nguyễn
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Khói thuốc đợi chờ (Jimmii Nguyễn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Khói thuốc đợi chờ
Tác giả: Jimmii Nguyễn
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Trái tim biết khóc (Jimmii Nguyễn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Trái tim biết khóc
Tác giả: Jimmii Nguyễn
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Người phu xe (Jimmii Nguyễn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người phu xe
Tác giả: Jimmii Nguyễn
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hãy mặc em đi (Nguyễn Hồng Thuận) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hãy mặc em đi
Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Món quà vô giá (Nguyễn Văn Chung) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Món quà vô giá
Tác giả: Nguyễn Văn Chung
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đại Lộc quê mình (Trần Ái Nghĩa) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đại Lộc quê mình
Tác giả: Trần Ái Nghĩa
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hồn quê Điện Bàn (nhạc Trần Tiến, thơ Thân Hóa) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hồn quê Điện Bàn
Tác giả: nhạc Trần Tiến, thơ Thân Hóa
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Điện Bàn yêu thương (Thái Nghĩa) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Điện Bàn yêu thương
Tác giả: Thái Nghĩa
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Quê hương gọi mời (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quê hương gọi mời
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đứng dậy sau nỗi đau (Nguyễn Hồng Thuận) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đứng dậy sau nỗi đau
Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Điện Bàn hành trang những năm 2000 (Huỳnh Ngọc Hải) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Điện Bàn hành trang những năm 2000
Tác giả: Huỳnh Ngọc Hải
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hai mươi năm bến lạ (20 năm bến lạ) (Song Ngọc) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hai mươi năm bến lạ (20 năm bến lạ)
Tác giả: Song Ngọc
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: