Apsara đợi chờ (Nguyễn Quốc Học) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0 (0)

[Am] Áo trăng nhung huyền
Đồi cát [E7] trắng gió tang [Am] bồng
Kèn Saranai khúc vương [E7] tơ

[Am] Tháp nghiêng lưng đồi
Hồi trống [E7] Ghi Năng dập [Am] dồn
Chờ thuyền [E7] trôi neo động [Am] gành
Ghé từ [E7] khi đêm hội [Am] Chàm.

Ap-sa-[E7] ra hồi trống khua
Điệu múa thiêng chông [Am] chênh
Nhịp nhàng [Dm] xoay bóng chiều [E7] xưa tan tầm
Thành cổ [Dm] phong lấm màu [E7] rêu nhớ ai xa ngàn tiếng.

Ra Mư [Am] Wan nhòa dáng [E7] em
Hoèn mắt sâu xa [Am] xăm
Dạt ngoài [Dm] khơi sóng triều [E7] dâng cơn mộng
Đội thời [Dm] trưa gốm hình [E7] thay màu đất
Thương nhớ ai ai trao [F] nhẫn [E7] Mư [Am] Ta

[Am] Tiếng kinh nguyện [E7] cầu
Hội Ka [Am] Te sắt se [E7] lòng
Màn trời Shi [Am] Va ngóng [E7] trông

[Am] Cát bay lụa nhàu
Khỏa lấp [E7] sóng len xô [Am] bờ
Xóa lằn [E7] chân in nhạt [Am] nhòa.

* Chiếu trời [E7] đêm trăng biếc [Am] trôi.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Method doesn't allow unregistered callers (callers without established identity). Please use API Key or other form of API consumer identity to call this API.Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: