Apsara đợi chờ (Nguyễn Quốc Học) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

[Am] Áo trăng nhung huyền
Đồi cát [E7] trắng gió tang [Am] bồng
Kèn Saranai khúc vương [E7] tơ

[Am] Tháp nghiêng lưng đồi
Hồi trống [E7] Ghi Năng dập [Am] dồn
Chờ thuyền [E7] trôi neo động [Am] gành
Ghé từ [E7] khi đêm hội [Am] Chàm.

Ap-sa-[E7] ra hồi trống khua
Điệu múa thiêng chông [Am] chênh
Nhịp nhàng [Dm] xoay bóng chiều [E7] xưa tan tầm
Thành cổ [Dm] phong lấm màu [E7] rêu nhớ ai xa ngàn tiếng.

Ra Mư [Am] Wan nhòa dáng [E7] em
Hoèn mắt sâu xa [Am] xăm
Dạt ngoài [Dm] khơi sóng triều [E7] dâng cơn mộng
Đội thời [Dm] trưa gốm hình [E7] thay màu đất
Thương nhớ ai ai trao [F] nhẫn [E7] Mư [Am] Ta

[Am] Tiếng kinh nguyện [E7] cầu
Hội Ka [Am] Te sắt se [E7] lòng
Màn trời Shi [Am] Va ngóng [E7] trông

[Am] Cát bay lụa nhàu
Khỏa lấp [E7] sóng len xô [Am] bờ
Xóa lằn [E7] chân in nhạt [Am] nhòa.

* Chiếu trời [E7] đêm trăng biếc [Am] trôi.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: