Áo vàng em bay (nhạc Lâm Thùy Giang, thơ Phạm Sĩ Trung) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

[G] Áo vàng em bay [D7] quyện bao tháng ngày
[Am] Mùa thu vàng [G] lá [D7] lòng anh đắm [Am] say
[G] Áo vàng em bay [D7] hoa cúc diễm [Em] kiều
[Am] Mùa thu hoa [D7] nở áo vàng anh thầm [G] yêu

[C] Mùa thu em mang giắng mắc tơ [G] vàng
[D7] Vần thơ em [Am] đan [G] gieo ngàn nhớ [Em] nhung
[C] Rồi bao thu sang anh nắn cung [G] đàn
[D7] Thầm mơ trên [Am] tay màu [D7] áo mùa [G] thu phai

[G] Áo vàng em bay [D7] trời cao mây vàng
[Am] Yêu em tà [G] áo [D7] rộn ràng nắng [Am] thu
[G] Áo vàng em bay [D7] quyện trong nắng [Em] vàng
[Am] Tương tư màu [D7] áo ngàn thu áo [G] vàng

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: