Anh sáu xị (Châu Nhật Hoàng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Xóm của [Gm] tui có anh sáu xị
Dáng đi hai [C] hàng trông thấy vui [Gm] vui
Chiều [F] nay ảnh đến nhà [D7] tui
Tay cầm chai [F] rựợu kêu tui đi mua [Gm] mồi

Thấy ảnh [F] vui nên tui cũng [Gm] khoái
Bước vô sau [C] nhà có món chi [Gm] không?
Hồi [F] lâu tui bước ra thật [Dm] mau
Trên tay cầm một ký [F] khô cá [Gm] kèo

Hò [G] zô…anh sáu xị [C] ơi…
Mình nhậu lai [Gm] rai chớ đừng quá chén
Đùng cho bà [F] xã buồn phiền rầy [Bb] la
Ta [G] ngồi…ta [Gm] ngồi…đây nhậu chút [C] thôi
Rồi mai [D7] thức giấc cùng [F] nhau ra [Gm] đồng

Chiều [Gm] nay hai đứa mình [C] vui
Mình ngồi bên nhau kể chuyện lối [Gm] xóm
Hàn [D7] uyên tâm [F] sự chuyện đời nhà [Bb] nông
Tuy [G] nghèo…tuy [Gm] nghèo nhưng dạ trắng [C] trong
Nhà nông chất [D7] phát quang năm lo cấy [Gm] cày

Tuy [G] nghèo…tuy [Gm] nghèo nhưng rất hiền [C] lương
Bà con lối [D7] xóm ai ai cũng [Gm] mừng

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: