Anh biết mình đã sai (Cao Nam Thành) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. [Am] Bao nhiêu ngày qua anh đã cố [Em] sống trong thầm lặng
[F] Cố giữ lý trí để ngăn không [C] cho nước mắt rơi
[Am] Anh đã không nắm giữ được tình [Em] cảm của đôi mình
[F] Anh đã gục [G] ngã trước những cám [C] dỗ em từng nói.

2. [Am] Anh xin lỗi vì đã làm [Em] tổn thương em
Anh [F] biết anh đã sai khi lừa [C] dối
Tình cảm mà bao lâu [Am] nay em trao hết hy [Em] vọng về anh
Nhưng chính anh [F] đã xô [G] ngã hạnh phúc em hằng [Am] mong.

ĐK:
Đến khi anh [F] hiểu một điều anh còn yêu em quá [G] nhiều
Thì lúc [Em] đó em đã mãi mãi xa rời [Am] anh
Giờ cố níu em [F] lại nỗi đau vẫn còn tồn [G] tại
Thật sự anh [C] không mong em sẽ tha thứ cho [E7] anh.

Giờ chỉ còn anh ở [F] đây một mình lặng thầm tự trách [G] bản thân anh
Tại sao khi [Em] lúc ở bên em anh không biết [Am] quý trọng em
Giờ [F] đã mất em rồi anh [G] mãi mất em rồi người [Am] ơi.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: