Ai Đó Không Phải Anh – Tăng Duy Tân – Hợp âm Em – Tăng Duy Tân,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

tone [Em]

 
Verse 1:
[C] Mấy ai khi đem lòng đơn phương mà [D] chẳng phải [Em] buồn,
Dù [C] biết tương tư thêm nhiều bao nhiêu người [D] cũng chẳng [Em] hiểu…
 
Verse 2:
Tim đau [C] nhói mà đôi môi chẳng thể cất [D] lời,
Vì anh [Bm] biết rằng em cũng đã có ai [Em] rồi,
Chỉ [Am7] tiếc một điều ai [D] đó không phải là [Em] anh…
 
Chorus :
Chẳng thể [C] ngừng yêu em, cho [D] dù bao đêm, [Bm] đau đến xé tan [Em] lòng,
vẫn trao [Am] người tất cả yêu [D] thương mà không đắn [G] đo.[G7]
Dù biết em [C] chẳng yêu tôi, cũng [D] chẳng thương tôi, [Bm] dù là lời nói [Em] dối,
[Am] vẫn xin một lần, [D] nói câu yêu rồi [Em] thôi
 
Chẳng ai [C] hiểu một khi đã [D] yêu, đều cố [Bm] chấp lòng
không nghĩ [Em] nhiều, và lí [Am7] trí chẳng [D] thể ngăn được trái [Em] tim…
 
Verse 3:
Tim đau [C] nhói mà đôi môi chẳng thể cất [D] lời,
Vì anh [Bm] biết rằng em cũng đã có ai [Em] rồi,
Chỉ [Am7] tiếc một điều ai [D] đó không phải là [Em] anh…
 
Chorus :
Chẳng thể [C] ngừng yêu em, cho [D] dù bao đêm, [Bm] đau đến xé tan [Em] lòng,
vẫn trao [Am] người tất cả yêu [D] thương mà không đắn [G] đo.[G7]
Dù biết em [C] chẳng yêu tôi, cũng [D] chẳng thương tôi, [Bm] dù là lời nói [Em] dối,
[Am] vẫn xin một lần, [D] nói câu yêu rồi [Em] thôi
 
Chẳng thể [C] ngừng yêu em, cho [D] dù bao đêm
 
Lên tone :
Chẳng thể [C#] ngừng yêu em, cho [D#] dù bao đêm, [Cm] đau đến xé tan
[Fm] lòng, vẫn trao [A#m] người tất cả yêu [D#] thương mà không đắn [G#] đo.
Dù biết em [C#] chẳng yêu tôi, cũng [D#] chẳng thương tôi, [Cm] dù là lời nói [Fm] dối
 
[A#m] Vẫn xin một lần… [D#] nói câu yêu rồi [Fm] thôi.
 
 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: