1698822723_tapchidangnho-chuyen-gi-se-xay-ra-voi-co-the-sau-khi-con-nguoi-chung-ta-lia-doi-1.jpg


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *