b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Ca sỹ: , Điệu:

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: