Thầm trách ta dại khờ (Phạm Khánh Hưng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thầm trách ta dại khờ
Tác giả: Phạm Khánh Hưng
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mỉm cười cho qua (Hamlet Trương) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mỉm cười cho qua
Tác giả: Hamlet Trương
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chắc anh sẽ dừng lại (Khánh Đơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chắc anh sẽ dừng lại
Tác giả: Khánh Đơn
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Dòng máu tình yêu (Vĩnh Điền) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Dòng máu tình yêu
Tác giả: Vĩnh Điền
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Thiên đàng đánh mất (Nguyễn Hồng Thuận) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thiên đàng đánh mất
Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Thiên đàng đã mất (Ngọc Loan) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thiên đàng đã mất
Tác giả: Ngọc Loan
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ấn nút nhớ thả giấc mơ (Sơn Tùng M-TP) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ấn nút nhớ thả giấc mơ
Tác giả: Sơn Tùng M-TP
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đường làng năm ấy (Hình Phước Liên) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đường làng năm ấy
Tác giả: Hình Phước Liên
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Quên cuộc tình buồn (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quên cuộc tình buồn
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Em rất tốt nhưng anh rất tiếc (Nguyên Chấn Phong) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Em rất tốt nhưng anh rất tiếc
Tác giả: Nguyên Chấn Phong
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hỏi đá có buồn không (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hỏi đá có buồn không
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Em hồng nhung rất lạ (nhạc Trần Viết Tân, thơ Đặng Hiền) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Em hồng nhung rất lạ
Tác giả: nhạc Trần Viết Tân, thơ Đặng Hiền
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Có những chiều nghe rất lạ (Trần Quang Lộc) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Có những chiều nghe rất lạ
Tác giả: Trần Quang Lộc
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Liên khúc tình buồn (Đức Huy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Liên khúc tình buồn
Tác giả: Đức Huy
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bài ca cho em (Phan Nhân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bài ca cho em
Tác giả: Phan Nhân
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chờ anh cho đến bao giờ (Trịnh Lâm Ngân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chờ anh cho đến bao giờ
Tác giả: Trịnh Lâm Ngân
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Khói lam chiều (Lan Đài) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Khói lam chiều
Tác giả: Lan Đài
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bài ca học trò (Phan Ni Tấn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bài ca học trò
Tác giả: Phan Ni Tấn
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Vẫn như ngày đầu (Đỗ Đình Phúc) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Vẫn như ngày đầu
Tác giả: Đỗ Đình Phúc
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Rồi cũng già (Vũ Thành An) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Rồi cũng già
Tác giả: Vũ Thành An
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đêm thần tiên (Kokoro no tomo) (Nhạc Ngoại) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đêm thần tiên (Kokoro no tomo)
Tác giả: Nhạc Ngoại
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chúa ra đời (Holy night) (Nhạc Ngoại) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chúa ra đời (Holy night)
Tác giả: Nhạc Ngoại
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bật tivi (Nguyễn Duy Hùng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bật tivi
Tác giả: Nguyễn Duy Hùng
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Dấu ấn tình yêu (Lm. Ân Đức) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Dấu ấn tình yêu
Tác giả: Lm. Ân Đức
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình xưa nghĩa cũ 4 (Nhạc Hoa – Lời Việt: Jimmii Nguyễn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình xưa nghĩa cũ 4
Tác giả: Nhạc Hoa – Lời Việt: Jimmii Nguyễn
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: